El centre

Centre concertat de Formació Professional | Codi 08037589
Des de 1979, el Centre Villar participa activament en la formació de professionals proporcionant una metodologia d’aprenentatge fruit de l’experiència i l’evolució apassionant dels sectors al llarg d’aquestes dècades.
Layer

Què oferim

Al Centre Villar estem convençuts que una formació àmplia, combinada amb una forta especialització, és el millor sistema per introduir l’alumne en el món professional. Per això, tenim com a objectius generals:

 • Donar una formació tècnica basada en un sentit pràctic i adaptada a les necessitats del mercat laboral.
 • Donar un ensenyament basat en una metodologia activa, pràctica i participativa, que potenciï la iniciativa, la creativitat i el treball en equip.
Els nostres cursos
Descobreix els cicles formatius que oferim al centre

Documents estratègics de centre

L’origen del Centre Villar es remunta a l’any 1979 al districte de l’Eixample. L’any 1988 es va traslladar definitivament al carrer Sant Salvador, 29 al districte de Gràcia.

El desplegament del Mapa Escolar ha fet que a més de la formació professional
específica en dues famílies professionals, incorporem l’oferta de batxillerat.

Aquesta diversitat en l’oferta educativa permet que l’alumnat pugui escollir en funció de les seves capacitats i també en funció dels seus interessos, aquells estudis que cregui més adequats per forjar-se el seu futur.

 • A l’institut es practica l’educació per la igualtat de tots els alumnes, sense
  discriminació de sexe. Pretenem dur a terme els ensenyaments basats en cap tipus de discriminació per raó de raça, sexe, religió, política o econòmica.
 • El nostre centre es declara aconfessional, respectuós amb totes les confessions, opinions i ideologies. No s’admet cap sectarisme que permeti la discriminació.
 • A la nostra comunitat es viu en un marc de solidaritat, tolerància, respecte i llibertat.
 • La llengua d’aprenentatge i vehicular és el català però assegurem un tractament no discriminatori de les dues llengües oficials.
 • El nostre Centre és col·laborador del Servei Català de Col·locació i compta amb una borsa de treball pròpia per tots els nostres alumnes.
 • Pretenem posar els mitjans necessaris per tal de ser respectuosos amb el medi
  ambient. Fomentem en el nostre treball quotidià, l’estalvi de recursos limitats i l’estalvi energètic.
 • El centre manté contacte amb totes les associacions culturals i socials del barri i col·labora amb tots els actes, reunions, etc. en la mesura de les nostres possibilitats.
Els nostre equip
Coneix el professorat i equip directiu del centre

Instal·lacions