loader image

Cicle Formatiu de Grau Superior de Realització D’Audiovisuals i Espectacles

Cicle Formatiu de Grau Superior

El cicle formatiu de grau superior de Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles proporciona els coneixements necessaris per organitzar i supervisar la preparació, la realització i el muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d’espectacles en viu i esdeveniments, coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establerta.

Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

De què treballaràs?

On treballaràs?

Què estudiaràs?

El curs té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí o tarda:

Primer curs

Segon curs

Mòdul 1: Planificació de la realització en cinema i vídeo

Mòdul 4: Processos de realització en televisió

Mòdul 2: Processos de realització en cinema i vídeo

Mòdul 6: Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals

Mòdul 3: Planificació de la realització en televisió

Mòdul 8: Processos de regidoria d’espectacles i esdeveniments

Mòdul 5: Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 7: Planificació de la regidoria d’espectacles i esdeveniments

Mòdul 12: Projecte de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

Mòdul 9: Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Mòdul 13: Formació en centres de treball

Mòdul 10: Formació i orientació laboral