loader image

Cicle Formatiu de Grau Superior de So per a Audiovisuals i Espectacles

Cicle Formatiu de Grau Superior

El cicle formatiu de grau superior de So per a audiovisuals i espectacles proporciona els coneixements necessaris per definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, gravació, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments. També en instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

De què treballaràs?

On treballaràs?

Què estudiaràs?

El curs té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí o de tarda:

Primer curs

Segon curs

Mòdul 1: Planificació de projectes de so

Mòdul 4: Control de so en directe

Mòdul 2: Instal·lacions de so

Mòdul 5: Enregistrament en estudi

Mòdul 3: So per a audiovisuals

Mòdul 6: Ajustos de sistemes de sonorització

Mòdul 7: Postproducció de so

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 8: Electroacústica

Mòdul 12: Projecte de so per a audiovisuals i espectacles

Mòdul 9: Comunicació i expressió sonora

Mòdul 13: Formació en centres de treball

Mòdul 10: Formació i orientació laboral