loader image

Secretaria

Horaris

Horaris de Secretaria
(del 1 de setembre al 1 de juliol)

Horaris de Secretaria
(Juliol)

Del 3 al 7 de juliol:

Del 10 al 15 de juliol:

Del 17 al 28 de juliol:

Tràmits

Per realitzar qualsevol tràmit de baixa acadèmica, sol·licitud de convalidacions, certificacions d’estudis o sol·licitud de títols, entre d’altres, hauran de descarregar el formulari corresponent, que trobaran a continuació, completar-lo i presentar-lo a la secretaria del centre de manera presencial segons l’horari establert, o poden enviar-lo per correu electrònic a secretaria@centrevillar.com.

Un cop que el tràmit estigui processat, els trucarem perquè passin a recollir-lo.

Documents per descarregar

Imprés per sol·licitar un certificat o el títol acadèmic

Descarregar

Procés d’Inscripció

Per accedir a qualsevol cicle formatiu de formació professional, és necessari formalitzar la sol·licitud corresponent, fins i tot si s’estan cursant altres estudis en el mateix centre. Aquesta sol·licitud ha de ser ÚNICA i s’ha de formalitzar de manera electrònica al lloc web del Departament d’Educació.

Per realitzar la preinscripció…

Procés de Matrícula

Els alumnes admessos han de matricular-se OBLIGATÒRIAMENT en les dates establertes pel calendari oficial de preinscripció.

Els alumnes que no es matriculin en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

La matrícula ha de formalitzar-se de manera presencial a la Secretaria del centre amb la següent documentació:

Els alumnes admessos han de matricular-se en les dates establertes pel Calendari Oficial del Departament d’Educació.

S’han de tenir en compte les següents consideracions:

Per a aquests alumnes s’estableix una segona fase d’admissió.

Els alumnes admessos han de matricular-se en les dates establertes pel Calendari Oficial del Departament d’Educació.

S’han de tenir en compte les següents consideracions:

Per a aquests alumnes s’estableix una segona fase d’admissió.

Els alumnes admesos han de matricular-se en les dates establertes pel Calendari Oficial del Departament d’Educació.

S’han de tenir en compte les següents consideracions:

Els alumnes admesos han de matricular-se en les dates establertes pel Calendari Oficial del Departament d’Educació.

S’han de tenir en compte les següents consideracions:

L’Àrea de Gestió Acadèmica

Aquesta àrea s’encarrega, fonamentalment, de dur a terme la planificació, coordinació, assessorament i gestió de tots els tràmits administratius i acadèmics del centre.

Entre altres serveis, a més de gestionar tràmits diversos d’àmbit general, realitza les funcions d’atenció a l’alumnat, preinscripcions, matriculacions, convalidacions, certificacions, tramitació de títols acadèmics i beques durant el curs acadèmic.

Trobaran tota la informació sobre la preinscripció i la matrícula a la pàgina web del Departament d’Educació: