loader image

Secretaria

Horaris

Horaris de Secretaria
(del 1 de setembre al 1 de juliol)

 • Matins: de 09:00 a 14:30 hores
 • Tardes (excepte divendres): de 16:30 a 19:00 hores

Horaris de Secretaria
(Juliol)

Del 3 al 7 de juliol:

 • Matins: de 09:00 a 14:00 hores (de dilluns a divendres)
 • Tardes: de 16:30 a 18:30 hores (de dilluns a dijous)


Del 10 al 15 de juliol:

 • Matins: de 09:00 a 14:00 hores


Del 17 al 28 de juliol:

 • Matins: de 09:00 a 14:00 hores (de dilluns a divendres)
 • Tardes: de 16:30 a 18:30 hores (de dilluns a dijous)

Tràmits

Per realitzar qualsevol tràmit de baixa acadèmica, sol·licitud de convalidacions, certificacions d’estudis o sol·licitud de títols, entre d’altres, hauran de descarregar el formulari corresponent, que trobaran a continuació, completar-lo i presentar-lo a la secretaria del centre de manera presencial segons l’horari establert, o poden enviar-lo per correu electrònic a secretaria@centrevillar.com.

Un cop que el tràmit estigui processat, els trucarem perquè passin a recollir-lo.

Documents per descarregar

Imprés per sol·licitar un certificat o el títol acadèmic

Procés d'Inscripció

Per accedir a qualsevol cicle formatiu de formació professional, és necessari formalitzar la sol·licitud corresponent, fins i tot si s’estan cursant altres estudis en el mateix centre. Aquesta sol·licitud ha de ser ÚNICA i s’ha de formalitzar de manera electrònica al lloc web del Departament d’Educació.

Per realitzar la preinscripció...

Procés de Matrícula

Els alumnes admessos han de matricular-se OBLIGATÒRIAMENT en les dates establertes pel calendari oficial de preinscripció.

Els alumnes que no es matriculin en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

La matrícula ha de formalitzar-se de manera presencial a la Secretaria del centre amb la següent documentació:

Els alumnes admessos han de matricular-se en les dates establertes pel Calendari Oficial del Departament d’Educació.

S’han de tenir en compte les següents consideracions:

 • Els alumnes que no es matriculin en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.
 • Els alumnes que no compleixin amb els requisits acadèmics per matricular-se en aquests estudis durant el període de matrícula no els serà mantinguda la plaça assignada.
 • Els alumnes que compleixin amb els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que, per raons justificades, no puguin presentar la documentació acreditativa corresponent dels requisits acadèmics, seran matriculats condicionalment. La matrícula serà anul·lada si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.
 • En el cas d’alumnes amb titulacions estrangeres, s’ha d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació, i la matrícula es realitzarà condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació.
 • Els alumnes que hagin superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys en l’any actual hauran de presentar el certificat de superació de la prova en el moment de la matrícula.
 • Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places buides, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la seva primera sol·licitud, respectant l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció en el centre amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d’espera dins de cada via d’accés.


Per a aquests alumnes s’estableix una segona fase d’admissió.

Els alumnes admesos han de matricular-se en les dates establertes pel Calendari Oficial del Departament d’Educació.

S’han de tenir en compte les següents consideracions:

 • Els alumnes que no es matriculin en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.
 • Els alumnes que compleixin amb els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que, per raons justificades, no puguin aportar la documentació acreditativa corresponent, seran matriculats condicionalment. La matrícula serà anul·lada si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.
 • Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació (la matrícula està condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació).
 • Els alumnes que hagin superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys en l’any actual han de presentar el certificat de superació de la prova en el moment de la matrícula.
 • Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places buides, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la seva primera sol·licitud, respectant l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció en el centre amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d’espera dins de cada via d’accés.

L'Àrea de Gestió Acadèmica

Aquesta àrea s’encarrega, fonamentalment, de dur a terme la planificació, coordinació, assessorament i gestió de tots els tràmits administratius i acadèmics del centre.

Entre altres serveis, a més de gestionar tràmits diversos d’àmbit general, realitza les funcions d’atenció a l’alumnat, preinscripcions, matriculacions, convalidacions, certificacions, tramitació de títols acadèmics i beques durant el curs acadèmic.

Trobaran tota la informació sobre la preinscripció i la matrícula a la pàgina web del Departament d’Educació: