loader image

Avís Legal

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) del 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, https://centrevillar.com, (d’ara endavant, Lloc Web) la ostenta: CENTRO POLITÉCNICO VILLAR, SL, provista de NIF: B-08921009 i inscrita en: el Registre Mercantil de Barcelona amb els següents dades registrals: Tom 5877, Llibre 5172, Fulla número 68997, Inscripció 1a, amb representant: Antonio Moraleda Sierra, i amb dades de contacte:

Adreça: C/ Sant Salvador 29, 08012 (Barcelona)

Telèfon de contacte: 934153722

Correu electrònic de contacte: amoraleda@centrevillar.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Centre Villar es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi puguin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Centre Villar pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat de pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web es podrà fer mitjançant la subscripció o registre prèvi de l’Usuari.

L'Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Centre Villar, com els comentaris i/o espais de blogging, atorga la condició d’Usuari, pel que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la correspondència normativa legal de compliment obligatori segons el cas. Donada la rellevància del que s’ha exposat, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de Centre Villar proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per Centre Villar sense que sigui contrari al que disposen les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i legalitat de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Centre Villar per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Centre Villar sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Centre Villar es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que vulnerin la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Centre Villar no serà responsable de les opinions vessades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El simple accés a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Centre Villar i l’Usuari. Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Centre Villar es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Centre Villar no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Centre Villar farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui interromput o estigui lliure d’errors.

Tampoc es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web estigui lliure d’errors o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Centre Villar serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o provocats per la introducció de virus.

Centre Villar tampoc es fa responsable dels danys que puguin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap caiguda, interrupció, falta o defecte de les telecomunicacions que puguin ocórrer.

IV. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de Centre Villar posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, enllaços, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objectiu facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se una suggerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Centre Villar ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, és facilitada pels propis anunciants, per la qual cosa Centre Villar no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços.

Centre Villar en cap cas revisarà ni controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.

Centre Villar no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ocórrer per l’accés, ús, qualitat o legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Centre Villar i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Centre Villar haurà de saber que:

No es permet la reproducció total o parcial de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Centre Villar.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Centre Villar, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

Amb excepció de l’hipervincle, el lloc web en el qual s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Centre Villar.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Centre Villar i el titular del lloc web des del qual es faci, ni el coneixement i acceptació de Centre Villar dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Centre Villar per si mateix o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, aplicant-se’ls tant la normativa espanyola comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Centre Villar

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Centre Villar. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Centre Villar a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Centre Villar es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Centre Villar es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.