loader image

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Vídeo, Discjòquei i So

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

El Cicle formatiu de grau mitjà de Vídeo, discjòquei i so et permetrà realitzar sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

De què treballaràs?

On treballaràs?

Què estudiaràs?

El curs té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí o de tarda:

Primer curs

Segon curs

Mòdul 1: Instal·lació i muntatge d’equips de so

Mòdul 3: Control, edició i mescla de so

Mòdul 2: Captació i enregistrament de so

Mòdul 5: Animació musical en viu

Mòdul 4: Preparació de sessions de vídeo discjòquei

Mòdul 6: Animació visual en viu

Mòdul 7: Presa i edició digital d’imatge

Mòdul 11: Síntesi

Mòdul 8: Formació i orientació laboral

Mòdul 12: Formació en centres de treball

Mòdul 9: Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 10: Anglès