loader image

Cursos

Coneix la nostra oferta formativa

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Grau Mitjà

Concertat

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Vídeo, Discjòquei i So

Grau Superior

Concertat

Cicle Formatiu de Grau Superior de Producció D’Audiovisuals i Espectacles

Grau Superior

Concertat

Cicle Formatiu de Grau Superior de So per a Audiovisuals i Espectacles

Grau Superior

Concertat

Cicle Formatiu de Grau Superior de Realització D’Audiovisuals i Espectacles

Grau Superior

Privat

Cicle Formatiu de Grau Superior D’Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius

Grau Superior

Concertat

Cicle Formatiu de Grau Superior de Il·luminació, captació i tractament d’imatge

Requisits per als de Grau Mitjà:

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels següents requisits:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

Requisits per als de Grau Superior:

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels següents requisits:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.