loader image

Cicle Formatiu de Grau Superior de Producció D’Audiovisuals i Espectacles

Cicle Formatiu de Grau Superior

El cicle formatiu de grau superior de producció d’audiovisuals i espectacles proporciona els coneixements necessaris per planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d’audiovisuals, espectacles i esdeveniments.

Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

De què treballaràs?

On treballaràs?

Què estudiaràs?

El curs té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí:

Primer curs

Segon curs

Mòdul 1: Planificació de projectes audiovisuals

Mòdul 2: Gestió de projectes de cine, vídeo i multimèdia

Mòdul 4: Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments

Mòdul 3: Gestió de projectes de televisió i ràdio

Mòdul 6: Recursos expressius audiovisuals i escènics

Mòdul 5: Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments

Mòdul 7: Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Mòdul 8: Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles

Mòdul 9: Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 10: Formació i orientació laboral

Mòdul 12: Projecte de producció d’audiovisuals i espectacles

Mòdul 13: Formació en centres de treball