loader image

Roger Griera

Amb més de 20 anys d’experiència, la meva trajectòria professional engloba tot el sector de la imatge i el so. He treballat com a compositor i arreglista professional per a diferents segells discogràfics.

• Tècnic Especialista en Imatge i So.
• Curs Trans-Nacional Europeu de So.
• Tècnic en fotografia, llums, vídeo ,so en estudi, producció musical, so directe i MIDI.