La part estratègica de l’EDC s’ha estructurat en 4 fases:
Fase 1. Diagnosi
Fase 2. Objectius
Fase 3. Planificació i seguiment
Fase 4. Avaluació i millora