El cicle formatiu de grau superior de So per a audiovisuals i espectacles proporciona els coneixements necessaris per definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, gravació, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments. També en instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

De què treballaràs?
 • Tècnic de so de cinema, directe i audiovisuals.
 • Cap de so de cinema, audiovisuals i espectacles.
 • Tècnic de sistemes de so, microfonia.
 • Tècnic de gravació musical.
 • Muntador i editor de so.
On treballaràs?
 • En empreses del sector audiovisual, radiofònic, discogràfic, de l’espectacle, d’esdeveniments i d’instal·lació d’estructures fixes de sonorització.
Què estudiaràs?

El curs té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí o tarda:

Mòdul 1: Planificació de projectes de so
Mòdul 2: Instal·lacions de so
Mòdul 3: So per a audiovisuals
Mòdul 4: Control de so en directe
Mòdul 5: Enregistrament en estudi
Mòdul 6: Ajustos de sistemes de sonorització
Mòdul 7: Postproducció de so
Mòdul 8: Electroacústica
Mòdul 9: Comunicació i expressió sonora
Mòdul 10: Formació i orientació laboral
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 12: Projecte de so per a audiovisuals i espectacles
Mòdul 13: Formació en centres de treball
Per a més informació, contacta amb nosaltres
Rebràs informació sobre cursos, activitats i esdeveniments del centre.