So per a Audiovisuals i Espectacles

Cicle Formatiu de Grau Superior
El cicle formatiu de grau superior de So per a Audiovisuals i Espectacles proporciona els coneixements necessaris per definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, gravació, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments. També en instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.
Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

De què treballaràs?
 • Tècnic de so de cinema, directe i audiovisuals.
 • Cap de so de cinema, audiovisuals i espectacles.
 • Tècnic de sistemes de so, microfonia.
 • Tècnic de gravació musical.
 • Muntador i editor de so.
On treballaràs?
 • En empreses del sector audiovisual, radiofònic, discogràfic, de l’espectacle, d’esdeveniments i d’instal·lació d’estructures fixes de sonorització.
Què estudiaràs?

El curs té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí o tarda:

Mòdul Curs Hores
Mòdul 1: Planificació de projectes de so Segon 99 h.
Mòdul 2: Instal·lacions de so Primer 198 h.
Mòdul 3: So per a audiovisuals Primer 231 h.
Mòdul 4: Control de so en directe Segon 132 h.
Mòdul 5: Enregistrament en estudi Segon 165 h.
Mòdul 6: Ajustos de sistemes de sonorització Segon 132 h.
Mòdul 7: Postproducció de so Primer 165 h.
Mòdul 8: Electroacústica Primer 132 h.
Mòdul 9: Comunicació i expressió sonora Primer 99 h.
Mòdul 10: Formació i orientació laboral Segon 99 h.
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora Primer 66 h.
Mòdul 12: Projecte de so per a audiovisuals i espectacles Segon 99 h.
Mòdul 13: Formació en centres de treball Segon 383 h.
Per a més informació, contacta amb nosaltres
Rebràs informació sobre cursos, activitats i esdeveniments del centre.