El cicle formatiu de grau superior d’Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius (privat) proporciona els coneixements necessaris per generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals. A més, et prepara per desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i fonts que intervenen a la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.
Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

De què treballaràs?
 • Animador 2D i 3D i modelador 3D.
 • Grafista digital.
 • Generador d’espais virtuals.
 • Tècnic d’efectes especials 3D i en sistemes de realització multimèdia.
 • Desenvolupador d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia.
On treballaràs?
 • En empreses del sector de la producció audiovisual (cinema, TV y vídeo), de l’animació 2D i 3D, així com en publicitat i empreses relacionades amb Internet.
Què estudiaràs?

El curs té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí o tarda:

Mòdul 1: Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D
Mòdul 2: Disseny, dibuix i modelatge per a animació
Mòdul 3: Animació d’elements 2D i 3D
Mòdul 4: Color, il·luminació i acabats 2D i 3D
Mòdul 5: Realització de projectes multimèdia interactius
Mòdul 6: Projectes de jocs i entorns interactius
Mòdul 7: Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu i videojocs
Mòdul 8: Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals
Mòdul 9: Formació i orientació laboral
Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 11: Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns interactius
Mòdul 12: Formació en centres de treball
Per a més informació, contacta amb nosaltres
Rebràs informació sobre cursos, activitats i esdeveniments del centre.