Una bona acollida digital de l’alumnat de nova incorporació en un centre i de les seves famílies és un aspecte que pot afavorir l’equitat i la inclusió. La incorporació de l’alumnat provinent de la matrícula viva s’ha de tenir especialment en compte. D’altra banda, l’acollida digital del nou professorat, a l’inici i a mig curs, és un element clau per a la seva incorporació en el centre.
La incorporació de nou alumnat, famílies i docents, al llarg del curs acadèmic, és un fet habitual en el nostre centre. L’acollida de nous membres de la comunitat educativa requereix atenció, és molt important donar a conèixer el funcionament del centre i fer-los partícips.
A Centre Villar tenim dos perfils d’alumnes ben diferenciats: alumnat de cicles formatius de grau mitjà i alumnat de cicles formatius de grau superior, ambdós perfils conformen el nostre centre com un centre versàtil i heterogeni.
Entre els protocols que ha de recollir l’apartat de Cultura digital d’un centre en el marc de l’Estratègia Digital de  Centre (EDC), trobem el Pla d’acollida digital del professorat, alumnat i famílies de nova incorporació al Centre. Disposar d’un protocol ens pot aportar eficiència. L’elaboració d’aquests protocols és una de les funcions de la Comissió d’estratègia digital, així com l’aval ació del seu compliment. Aquest apartat ha de recollir també, aspectes tant importants com la comunicació digital al centre i tota la referència en les NOFC relativa a l’EDC.
Comunicació digital

Acollida digital

NOFC