General

Mesures excepcionals COVID19-Quotes

Benvolgudes famílies i alumnes, Centre Villar, ha emès un comunicat oficial amb una sèrie de mesures excepcionals en relació a les quotes: https://centrevillar.com/wp-content/uploads/2020/03/Comunicado-Oficial-COVID19.pdf  

Tancament del Centre

Benvolguts/des, El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir de demà tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars. Aquesta mesura té prevista una durada...