CP-Villar-051CP-Villar-067CP-Villar-069CP-Villar-078CP-Villar-082ca-078081

Informació inici curs 2020-2021

Cicles formatius de grau superior – Presentació

 • Inici de curs: 21 de setembre

 • Producció d’audiovisuals i espectacles (1r curs-torn matí): hauran de presentar-se al centre a les 10:15 hores per assistir a la presentació del curs.
 • Producció d’audiovisuals i espectacles (2n curs-torn matí): hauran de presentar-se al centre a les 10:30 hores per assistir a la presentació del curs.
 • So per a audiovisuals i espectacles (1r curs-torn matí): hauran de presentar-se al centre a les 12:00 hores per assistir a la presentació del curs.
 • So per a audiovisuals i espectacles (2n curs-torn matí): hauran de presentar-se al centre a les 12:15 hores per assistir a la presentació del curs.

 • Producció d’audiovisuals i espectacles (1r curs-torn tarda): hauran de presentar-se al centre a les 16:30 hores per assistir a la presentació del curs.
 • Producció d’audiovisuals i espectacles (2n curs-torn tarda): hauran de presentar-se al centre a les 16:45 hores per assistir a la presentació del curs.
 • So per a audiovisuals i espectacles (1r curs-torn tarda): hauran de presentar-se al centre a les 17:15 hores per assistir a la presentació del curs.
 • So per a audiovisuals i espectacles (2n curs-torn tarda): hauran de presentar-se al centre a les 17:30 hores per assistir a la presentació del curs.

Recordeu que heu d’assistir al centre amb mascareta

Una vegada finalitzin les presentacions, els alumnes podran marxar a casa. L’horari lectiu començarà el dia següent.

El mateix dia de la presentació us informarem sobre tots els aspectes relacionats amb el nou curs i us donarem el llistat de llibres de text que heu d’adquirir (si voleu, els llibres els podreu adquirir al mateix centre)

Matrícula curs 2020-2021

Informació general (alumnes NOUS al centre)

 • Els alumnes amb plaça assignada al centre  han de formalitzar la matrícula en les dates indicades (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).
 • El període oficial de matrícula, tant pels cicles formatius de grau mitjà com pels cicles formatius de grau superior, és de l’1 al 7 de setembre (ambdós inclosos).
 • El tràmit de la matrícula es farà a través de cites prèvies trucant al centre (93 415 37 22 Srta. Mar) a partir de les 11:00 hores del dia 1 de setembre.
 • Per matricular-se cal presentar l’imprès de matrícula (descarregar l’imprès) degudament emplenat i acompanyat de tota la documentació que es demana (3 fotografies mida DNI; 2 fotocòpies de la targeta sanitària; 2 fotocòpies del DNI/NIE/Passaport) a més de la certificació que acredita el compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent). L’assignació dels grups de  matí o tarda es farà a partir de l’1 de setembre a les 11:00 hores (truqueu al centre per consultar la vostra assignació).
 • Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació. Els centres han d’informar al Departament d’Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació i n’han de fer el seguiment fins a la resolució de l’expedient d’homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits d’accés.
 • Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula, no se’ls manté la plaça assignada.

Informació general (alumnes del centre i alumnes pendents només d’FCT)

 • El període de matrícula, tant pels cicles formatius de grau mitjà com pels cicles formatius de grau superior, és de l’1 al 7 de setembre (ambdos inclosos).
 • El tràmit de la matrícula es farà a través de cites prèvies trucant al centre (93 415 37 22 Srta. Mar) a partir de les 11:00 hores del dia 1 de setembre.
 • Per matricular-se cal presentar l’imprés de matrícula (descarregar  l’imprès) degudament emplenat i acompanyat del resguard de pagament (llevat dels alumnes pendents només d’FCT).

Cicles formatius de grau mitjàCicles formatius de grau superiorFormem els professionals del sector audiovisual i multimèdia des d’una òptica creativa, professional i amb garanties laborals. El nostre equip docent, altament qualificat, et proporcionarà les eines per exercir amb èxit la teva vocació!

Per què estudiar a Centre Villar?

A Centre Villar estem convençuts que una formació àmplia, combinada amb una forta especialització, és el millor sistema per introduir l’alumne/a en el móm professional.
Per això, tenim com a objectius generals:
 • Donar una formació tècnica basada en un sentit pràctic i adaptada a les necessitats del mercat laboral.
 • Donar un ensenyament basat en una metodologia activa, pràctica i participativa, que potenciï la iniciativa, la creativitat i el treball en equip.

Descobreix el teu cicle formatiu:

CFGM de Vídeo, Discjòquei i So
CFGM de Vídeo, Discjòquei i So
VEURE MÉS
CFGS de Producció d’Audiovisuals i Espectacles
CFGS de Producció d’Audiovisuals i Espectacles
VEURE MÉS
CFGS de So per a Audiovisuals i Espectacles
CFGS de So per a Audiovisuals i Espectacles
VEURE MÉS
CFGS d’Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius
CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius (privat)
VEURE MÉS
CFGS d’Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius
CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (privat)
VEURE MÉS

Sol·licita informació!

Si tens dubtes o vols fer-nos alguna altra consulta, contacta amb nosaltres!

  Quin cicle formatiu t’interessa?

  Accepto les condicions d'ús. En compliment amb el que disposa la LOPD (Llei 15 / 1.999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999), l'informem que les dades personals facilitades per vostè s'incorporaran a un fitxer automatitzat de Centre Politècnic Villar. La finalitzat del mateix és la gestió de la seva consulta. Vostè té dret a accedir, cancel·lar o rectificar les dades que li corresponguin mitjançant un correu electrònic a secretaria@centrevillar.com o bé un escrit a C/ Sant Salvador, 29, 08012 Barcelona.

  Truca’ns

  Si tens dubtes o vols fer-nos alguna altra consulta, contacta telefònicament amb nosaltres!

  Telèfon: 93 415 37 22

  CFGM de Vídeo, Discjòquei i So
  CFGM de Vídeo, Discjòquei i So
  VEURE MÉS
  CFGS de Producció d’Audiovisuals i Espectacles
  CFGS de Producció d’Audiovisuals i Espectacles
  VEURE MÉS
  CFGS de So per a Audiovisuals i Espectacles
  CFGS de So per a Audiovisuals i Espectacles
  VEURE MÉS
  CFGS d’Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius
  CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius
  VEURE MÉS