Per tal de revisar les activitats planificades i els objectius establerts, així com per determinar el seu grau d’assoliment,  hem definit els següents criteris d’avaluació juntament amb uns sèrie d’indicadors d’avaluació: