Victor de Vega

Comunicació, educació, realització audiovisual i producció de continguts són les àrees clau sobre les quals desenvolupo la meva activitat professional.
La meva especialitat és la producció de continguts per a mitjans de comunicació. He participat en la creació i engegada de canals de televisió, iniciant emissions en alguns d’ells.
En el camp de la realització audiovisual, he desenvolupat la meva carrera principalment en formats de caràcter informatiu i retransmissions amb unitats mòbils, encara que també he col·laborat en la realització de programes d’entreteniment o ficció.

• Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Sevilla.
• Màster Universitari en Educació per la Universitat de Sevilla.
• Expert Universitari en Comercialització i Màrqueting per la Universitat de les Illes Balears.