Laia Soriano Gomà

Vaig realitzar els meus estudis a la Universitat Ramon Llull.
• Títol d’enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Imatge i So.
• Títol d’enginyeria Superior en Sistemes Electrònics en Imatge i So.

INS La Mercè. Professora funcionària de cicles de formació professional. Centre públic del consorci d’educació, on s’imparteixen mòduls de grau mitjà i superior de formació professional.

Autora de materials i continguts per a la plataforma online de formació professional a distància del Ministerio de Educación y Ciencia (2012). CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA. Col·laboració en l’elaboració dels nous continguts del currículum dels cicles de grau superior LOE.