Francesc Clèries Gambín

Diplomat en Enginyeria de Telecomunicacions Especialitat So i Imatge.
Finalista en Enginyeria d’Electrònica So i Imatge (pendent PFC).

• Professor de CFGS de So al Centre Villar.
• Tècnic de So a TV3 Televisió de Catalunya.
• Tècnic d’Explotació a TV3 Televisió de Catalunya.