Alicia Floriach

Graduada en Traducció i Interpretació i Màster en Formació al Professorat en Ensenyament Secundari i Batxillerat, amb experiència en l’ensenyament d’anglès com a llengua estrangera i experiència de dos anys com a professora d’espanyol a Austràlia