Jornades Portes Obertes curs 2021-2022

Cicle formatiu de grau mitjà (Vídeo, discjòquei i so): del 19 al 22 d’abril.

Per motius relacionats amb la COVID-19 cada dia es faran tres torns de 30 minuts cadascun i d’un màxim de 10 persones en cada torn (2 persones per família) en les franges horàries següents: de 16:00 a 16:30; de 16:40 a 17:10 i de 17:20 a 17:50 hores.

Per reservar dia i hora de la visita cal que truqueu a la Secretaria del centre (934153722) a partir del 12 d’abril en horari de 09:00 a 14:30 hores i de 16:30 a 19:00 hores (excepte divendres).

Informació lliurada a les Jornades

Cicles formatius de grau superior (Producció d’audiovisuals i espectacles/So per a audiovisuals i espectacles) : del 10 al 13 de maig.

Per motius relacionats amb la COVID-19 cada dia es faran tres torns de 30 minuts cadascun i d’un màxim de 10 persones en cada torn (2 persones per família) en les franges horàries següents: de 16:00 a 16:30; de 16:40 a 17:10 i de 17:20 a 17:50 hores.

Per reservar dia i hora de la visita cal que truqueu a la Secretaria del centre (934153722) a partir del 3 de maig en horari de 09:00 a 14:30 hores i de 16:30 a 19:00 hores (excepte divendres).

Cicle formatiu de grau mitjà (Vídeo, discjòquei i so-Semipresencial) : del 17 al 20 de maig.

Per reservar dia i hora de la visita cal que truqueu a la Secretaria del centre (934153722) a partir del 3 de maig en horari de 09:00 a 14:30 hores i de 16:30 a 19:00 hores (excepte divendres).

Cicle formatiu de grau superior (Animació 3D, jocs i entorns interactius/Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles) : del 17 al 20 de maig.

Per reservar dia i hora de la visita cal que truqueu a la Secretaria del centre (934153722) a partir del 3 de maig en horari de 09:00 a 14:30 hores i de 16:30 a 19:00 hores (excepte divendres).