Layer
Layer

L’Àrea de Gestió Acadèmica

Aquesta àrea s’encarrega, fonamentalment, de dur a terme la planificació, coordinació, assessorament i gestió de tots els tràmits administratius i acadèmics del centre.

Entre d’altres serveis, a més de gestionar tràmits diversos d’àmbit general, realitza les funcions d’atenció a l’alumnat, preinscripcions, matriculacions, convalidacions, certificacions, tramitació de títols acadèmics i beques durant el curs acadèmic.


Trobareu tota la informació sobre la preinscripció  i la matrícula a la pàgina web  del Departament d’Educació:

Tràmits

Per realitzar qualsevol tramitació de baixa acadèmica, sol·licitud de convalidacions, certificacions d’estudi o sol·licitud de títols, entre d’altres, haureu de descarregar el formulari adequat, dels que trobareu a continuació, emplenar-lo i presentar-lo a la secretaria del centre presencialment segons l’horari establert o podeu enviarlo per correu electrònic a secretaria@centrevillar.com

Una cop estigui tramitat us cridarem perquè passeu a recollir-lo.

Documents per descarregar

Horaris Secretaria (de l'1 de setembre a l'1 de Juliol)
Matins: de 09:00 a 14:30 hores
Tardes (excepte divendres): de 16:30 a 19:00 hores
Horaris de Secretaria (Juliol)
 • del 3 al 7 de juliol

Matins: de 09:00 a 14:00 hores (de dilluns a divendres)
Tardes: de 16:30 a 18:30 hores (de dilluns a dijous)

 • del 10 al 15 de juliol de 09:00 a 14:00 hores
 • del 17 al 28 de juliol

Matins: de 09:00 a 14:00 hores (de dilluns a divendres)
Tardes: de 16:30 a 18:30 hores (de dilluns a dijous)


Procés de preinscripció

Per accedir a qualsevol cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud ha de ser ÚNICA i s’ha de formalitzar de manera electrònica al web del Departament d’Educació.

Per fer la preinscripció …

 • Cal complir els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa.
 • Conèixer el calendari de tot el procés de preinscripció.
 • Consultar els centres.
 • Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds.
 • Consultar els codis dels cicles.
 • Presentar la sol·licitud (electrònica)
 • Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions.
 • Consultar el centre assignat i fer la matrícula.
 • Trobareu tota la informació sobre la preinscripció  i la matrícula a la pàgina web  del Departament d’Educació:


Procés de matrícula

Els alumnes admesos s’han de matricular OBLIGATÒRIAMENT en les dates que estableix el calendari oficial de preinscripció.

Els alumnes que no es matriculin en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada

La matrícula s’ha de formalitzar de manera presencial en la Secretaria del centre amb la següent documentació:

 • * Formulari de matrícula correctament emplenat (enllaç per descarregar l’imprès-encara no disponible)
 • * 2 fotografies mida DNI
 • * Fotocòpia del DNI/NIE/passaport
 • * Fotocòpia CatSalut per les dues cares
 • * Fotocòpia del Títol, resguard o certificat dels estudis finalitzats
 • Els alumnes admesos s’han de matricular en les dates que estableix el calendari oficial del Departament d’Educació.

  Cal tenir en compte les següents consideracions:

  • Els alumnes que no es matriculin en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.
  • Els alumnes que no tinguin els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període de matrícula, no se’ls mantindrà la plaça assignada.
  • Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent dels requisits acadèmics, se’ls matricularà condicionalment. La matrícula s’anul·larà si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.
  • En el cas d’alumnes amb titulacions estrangeres, s’ha d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació i la matrícula és farà condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació.
  • Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual hauran de presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

  Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la seva primera petició, respectant l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d’espera dins de cada via d’accés.

  Per aquesta alumnes s’estableix una segona fase d’admissió.

 • Els alumnes admesos s’han de matricular en les dates que estableix el calendari oficial del Departament d’Educació.

  Cal tenir en compte les següents consideracions:

  • Els alumnes que no es matriculin en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada.
  • Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se’ls matricularà condicionalment. La matrícula s’anul·larà si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.
  • Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació (la matrícula es condiciona a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació).
  • Els alumnes que han superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys en l’any actual han de presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

  Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la seva primera petició, respectant l’ordre de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, que té consideració de llista d’espera dins de cada via d’accés.

Informació empreses de pràctiques

Tens una empresa i vols que els nostres alumnes hi facin una estada pràctiques?
Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

  Dades del responsable  Dades de l'empresa  Perfil d'estudiant que t'interessa

  Alumnes CFGM de Video, discjòquei i soAlumnes CFGS Producció d'audiovisuals i espectaclesAlumnes CFGS So per a audiovisuals i espectaclesAlumnes CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectaclesAlumnes CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

  Horari de pràctiques

  MatinsTardesIndiferent
  Accepto les condicions d'ús. En compliment amb el que disposa la LOPD (Llei 15 / 1.999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999), l'informem que les dades personals facilitades per vostè s'incorporaran a un fitxer automatitzat de Centre Politècnic Villar. La finalitzat del mateix és la gestió de la seva consulta. Vostè té dret a accedir, cancel·lar o rectificar les dades que li corresponguin mitjançant un correu electrònic a secretaria @ centrevillar.com o bé un escrit a C/ Sant Salvador, 29, 08012 Barcelona.


  Empreses col·laboradores