El cicle formatiu de grau superior Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (privat) proporciona els coneixements necessaris per organitzar i supervisar la preparació, la realització i el muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d’espectacles en viu i esdeveniments, coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establerta.
Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

De què treballaràs?
 • Assistència a la producció cinematogràfica i d’obres audiovisuals.
 • Assistència a la realització en televisió.
 • Muntatge i postproducció d’audiovisuals.
 • Regidoria d’espectacles en viu i esdeveniments.
On treballaràs?
 • En empreses del sector de la producció audiovisual (cinema, TV y vídeo), així com en publicitat i empreses relacionades amb Internet.
Què estudiaràs?

El curs té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí o tarda:

 

Mòdul 1: Planificació de la realització en cinema i vídeo
Mòdul 2: Processos de realització en cinema i vídeo
Mòdul 3: Planificació de la realització en televisió
Mòdul 4: Processos de realització en televisió
Mòdul 5: Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals
Mòdul 6: Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals
Mòdul 7: Planificació de la regidoria d’espectacles i esdeveniments
Mòdul 8: Processos de regidoria d’espectacles i esdeveniments
Mòdul 9: Mitjans tècnics audiovisuals i escènics
Mòdul 10: Formació i orientació laboral
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 12: Projecte de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
Mòdul 13: Formació en centres de treball
Per a més informació, contacta amb nosaltres
Rebràs informació sobre cursos, activitats i esdeveniments del centre.