El cicle formatiu de grau superior de producció d’audiovisuals i espectacles proporciona els coneixements necessaris per planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d’audiovisuals, espectacles i esdeveniments.

Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Tenir qualsevol titulació universitària
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Haver superat una prova d’accés

De què treballaràs?

 • Ajudant de producció de cine, vídeo, ràdio i TV
 • Ajudant de producció d’animació i multimèdia
 • Ajudant de producció d’espectacles en viu i esdeveniments
 • Cap de producció d’espectacles en viu i esdeveniments
 • Gerent de companyia
On treballaràs?
 • En empreses de producció de programes audiovisuals (cine, vídeo, multimèdia, TV, ràdio) així com en empreses de producció d’espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments).

Què estudiaràs?

El curs té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí:

Mòdul 1: Planificació de projectes audiovisuals
Mòdul 2: Gestió de projectes de cine, vídeo i multimèdia
Mòdul 3: Gestió de projectes de televisió i ràdio
Mòdul 4: Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments
Mòdul 5: Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments
Mòdul 6: Recursos expressius audiovisuals i escènics
Mòdul 7: Mitjans tècnics audiovisuals i escènics
Mòdul 8: Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles
Mòdul 9: Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles
Mòdul 10: Formació i orientació laboral
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 12: Projecte de producció d’audiovisuals i espectacles
Mòdul 13: Formació en centres de treball
Per a més informació, contacta amb nosaltres
Rebràs informació sobre cursos, activitats i esdeveniments del centre.