El Cicle formatiu de grau mitjà de Vídeo, discjòquei i so et permetrà realitzar sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

Qui el pot cursar?

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

De què treballaràs?
 • Ajudant de so de televisió
 • Microfonista de cinema i vídeo, de concerts musicals i d’espectacles escènics.
 • Ajudant de muntatge de so en cinema.
 • Discjòquei, videojòquei, vídeo discjòquei i lightjòquei.
 • Retocador/a fotogràfic.
On treballaràs?
 • Indústries d’audiovisuals i espectacles.
Què estudiaràs?

El curs té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics) distribuïdes en els següents mòduls professionals en horari de matí o de tarda:

Mòdul 1: Instal·lació i muntatge d’equips de so
Mòdul 2: Captació i enregistrament de so
Mòdul 3: Control, edició i mescla de so
Mòdul 4: Preparació de sessions de vídeo discjòquei
Mòdul 5: Animació musical en viu
Mòdul 6: Animació visual en viu
Mòdul 7: Presa i edició digital d’imatge
Mòdul 8: Formació i orientació laboral
Mòdul 9: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 10: Anglès
Mòdul 11: Síntesi
Mòdul 12: Formació en centres de treball
Per a més informació, contacta amb nosaltres
Rebràs informació sobre cursos, activitats i esdeveniments del centre.